ILOA JA OIVALLUKSIA!

Pedagogiikan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa

AJANKOHTAINEN UUTUUSKIRJA

MIKÄLI TOIVOT SÄHKÖISTÄ VERKKOLASKUA TEE TILAUS SÄHKÖPOSTITSE piia@iloajaoivalluksia.fi

Varhaiskasvatuksessa pedagogiikan arviointi ja kehittäminen kulkevat tiiviisti käsi kädessä. Prosessin tulee olla systemaattinen ja perustua yhdessä sovittuihin tavoitteisiin. Prosessi tarvitsee tuekseen konkreettisia ja suoraan käytäntöön sovellettavia menetelmiä, joita tämä uutuuskirja tarjoaa runsaasti. Koska tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen, kirjassa syvennytään myös varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillisen kasvun tukemiseen.

MIKÄLI TOIVOT SÄHKÖISTÄ VERKKOLASKUA TEE TILAUS SÄHKÖPOSTITSE
piia@iloajaoivalluksia.fi