ILOA JA OIVALLUKSIA!

KIRJOITTAJAT

LIISA AHONEN

Liisa Ahonen on kasvatustieteen tohtori, joka on väitellyt Tampereen yliopistosta 2015. Liisan sydäntä lähellä ovat erityisesti lapset, jotka tarvitsevat syystä tai toisesta enemmän tukea sosiaalisiin ja emotionaalisiin taitoihinsa. Niinpä hänen väitöskirjansa aiheenakin olivat päiväkotien haastavat kasvatustilanteet. Liisa on erityisen kiinnostunut erilaisuuden sallivasta pedagogiikasta, jossa kaikkien lasten yksilöllisille kiinnostuksen kohteille, tarpeille ja oppimistyyleille on tilaa. Hän toimii päätoimisena kouluttajana oman Kasvusto -yrityksensä kautta ja kiertää ympäri Suomea kouluttamassa pääasiassa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökuntaa. Liisan aikaisemmat varhaiskasvatukseen suunnatut teokset Haastavat kasvatustilanteet. Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja (2017) sekä Vasun käyttöopas (2017) ovat saavuttaneet suuren suosion varhaiskasvatuksen ammattilaisten keskuudessa.

PIIA ROOS

Piia Roos on niin ikään Tampereen yliopistosta 2015 väitellyt kasvatustieteen tohtori. Väitöskirjassaan hän tutki lasten kokemuksia päiväkotiarjesta, joten lasten kuuleminen ja osallisuus ovat hänen osaamisensa ydintä. Väitöskirjansa pohjalta Piia julkaisi kirjan Mitä kuuluu? Lapsen kertomukset ja osallisuus päiväkotiarjessa ja on ollut mukana mm. Lapsi, sinä olet tähti! (Roos & Viitanen 2017) ja The Success Story of Finnish Early Childhood Education (Hujala, Valpas, Roos & Vlasov 2016) julkaisuissa. Piia on toiminut erilaisissa varhaiskasvatuksen työtehtävissä lähes 25 vuotta: lastentarhanopettajana, päiväkodinjohtajana, luennoijana, kouluttajana, tutkijana ja ammatillisena opettajana. Tämä monipuolinen työkokemus näkyy taitona yhdistää ajankohtainen tutkimustieto käytännön työn tekemiseen. Tällä hetkellä Piia toimii kouluttajana oman yrityksensä kautta sekä suomalaisen varhaiskasvatuksen asiantuntijana VisitEDUfinn -nimisessä yrityksessä.